FORBILDET: – Den ikke-ekskluderende holdningen til Jesus er forbildet på ekte modenhet, sier søster Anne-Lise Strøm i Lunden kloster i Oslo. (Foto: Erlend Berge)   

Livet kommer innenfra

– Jeg måtte utvikle meg ut fra de indre ressursene, ikke bare ut fra de impulsene jeg fikk utenfra, sier søster Anne-Lise Strøm.

Førti år i kloster har gitt den katolske ordenssøsteren Anne-Lise Strøm god anledning til å grunne på livets dypeste sannheter. I de stille, tilbaketrukne omgivelsene på Lunden er det viktigere for nonnene å meditere og be enn å ta telefonen. Men søster Anne-Lises øyne er ikke matte etter årene med kontemplasjon, de gnistrer av engasjement.

Den indre drivkraften

– Vår leting etter sannhet er den indre drivkraften på vei mot modenhet, fastslår hun.
Selv valgte søster Anne-Lise fellesskapet i Lunden kloster i Oslo som 20-åring. Et radikalt valg for en som vokste opp i de optimistiske 50- og 60-årene. Hun valgte bort mye, den gangen for
40 år siden, men har aldri sett seg tilbake.

"

«Det er som mystikerne sier, vet du. Gud bor i våre hjerter og i dypet av vår sjel.»

"

– Jeg måtte utvikle meg ut fra de indre ressursene, ikke bare ut fra de impulsene jeg fikk utenfra. Hvis man virkelig vil lære Gud å kjenne, lære seg selv og andre mennesker å kjenne, må man stoppe opp i utviklingen og innhente sin sjel. Det er som mystikerne sier, vet du. Gud bor i våre hjerter og i dypet av vår sjel, sier søster Anne-Lise med et smil.

Stående portrett av søster Anne-Lise Strøm inne i en mørk gang i Lunden kloster

«Vi må lære oss å komme i kontakt med våre indre kilder,» sier søster Anne-Lise Strøm. (Foto: Erlend Berge)

Våre indre kilder

– Tenk bare på Jesu budskap til den samaritanske kvinnen ved brønnen, sier hun, og
siterer versene fra Johannesevangeliet: «Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»
– Livet kommer innenfra. Vi må lære oss å komme i kontakt med våre indre kilder, legger hun forklarende til.
Søster Anne-Lise sier at noen kanskje vil kalle drivkraften mot modning for «indre energi».
– Kristne vil kjenne det igjen som Den hellige ånds arbeid. Det er et arbeid som krever åpenhet, ydmykhet og kanskje vilje til å ta imot hjelp.

Føler slektskap med buddhismen

Søster Anne-Lise snakker i mettede vendinger, alltid med et smil på leppene. Men hun skynder seg til å forankre abstraksjonene i det praktiske og nære. For søster Anne-Lise er det viktig at livet er nå.
– Jeg føler et sterkt slektskap med buddhismen, røper hun, og låner ett av kjerneordene i den buddhistiske meditasjonspraksisen:
– Tenk på begrepet mindfulness, dette flotte uttrykket som vi har så vanskelig for å oversette til norsk. Kanskje betyr det fullt nærvær? Jeg tror det handler om at man slipper taket i alt det man tviholder på – karriere, jaget etter suksess, det å gjøre godt inntrykk på folk i vissheten om at dette kanskje er livets siste dag.

"

«Vi kan ikke modnes uten smerte.»

"

I følge søster Anne-Lise er en av våre største utfordringer nettopp at vi lever i et samfunn preget av fortrengning.
– Vi har det så godt at det hindrer oss i å tenke! påpeker hun lattermildt.
– Vi sitter jo godt i det. Og så bor vi i tillegg i et sekulært samfunn hvor alt er bygget opp for å unngå lidelse. Men vi kan ikke modnes uten smerte. Vi kan ikke modnes uten den prosessen det er å leve i smerten, integrere den og vokse på den.

Må ut i «ørkenen»

Ingenting illustrerer dette poenget bedre enn historien om Guds folk i det gamle testamentet, hevder dominikanerinnen.
– Israelsfolket hadde ikke behøvd å bruke 40 år på å gå gjennom ørkenen. Sannheten er at de gikk i ring, som en slange som bet seg selv i halen. De var et hårdnakket folk, som måtte gå flere runder med seg selv før det klarte å bli såpass modent at det kunne gå inn i det lovede land, sier hun, og legger til at alle som vil ha et oppgjør med seg selv må ut i «ørkenen».
– «Jeg elsker ørkenen for den skjuler en kilde et sted», skriver Antoine de Saint-Exupéry i Den lille prinsen. Vi må til ørkenen for å innse at vi er overgitt til Guds kjærlighet, konkluderer priorinnen.

– Hva kjennetegner en moden person?
– Forbildet på ekte modenhet kjenner vi igjen i den ikke-ekskluderende holdningen til Jesus, svarer søster Anne-Lise, og bruker fortellingen fra det fjerde kapittelet i Johannesevangeliet, om Jesus og den samaritanske kvinnen ved brønnen, som eksempel:
– Denne kvinnen falt igjennom, både ved å leve et utsvevende moralsk liv og gjennom å høre til den avskydde folkegruppen samaritanene. Men Jesus var overhodet ikke opptatt av disse ytre faktorene, påpeker Anne-Lise.
– I stedet møter han kvinnen i hennes lengsel etter sannhet. Han forteller henne sannheten om henne selv og hennes lengsler. Det han egentlig sier er at det er jeg, Jesus Kristus, som er din brudgom, som du har lengtet etter hele ditt liv uten å vite det!

Ett spørsmål går igjen fra muslimer

Søster Anne-Lise har selv mottatt Brobyggerprisen for sitt arbeid med å skape enhet og forsoning, og for sin omsorg for marginaliserte mennesker. Av samme årsak er hun engasjert i religionsdialog. Hun er bekymret over fordømmelses-bildet som ofte preger kirkens relasjon til annerledes troende.

– Når jeg snakker med muslimer er det ett spørsmål som går igjen: De ønsker å vite om vi kristne tror alle muslimer vil gå fortapt.
– Hva svarer du da?
– Hvis vi definerer kirken som Kristi legeme i stedet for en institusjon, så er vi alle lemmer på et legeme og Kristus er hodet. Jeg tror at alle mennesker, i den grad de søker troen og sannheten, er en del av Kristi legeme.

"

«Kristnes oppgave er ikke å forandre andre, men først og fremst å bearbeide seg selv.»

"

Derfor kan ikke jeg med hånden på hjertet si til en annen: Du tror ikke på Jesus, ergo er du ikke frelst, svarer Anne-Lise, som mener kristnes oppgave er ikke å forandre andre, men først og fremst å bearbeide seg selv.
– Og det om nødvendig med hjelp. Først da kan vi rekke ut en hånd til den andre der den andre er. Først da kan vi tilgi oss selv og andre for det som har
 virket splittende oss i mellom, avslutter hun.

(Intervjuet ble først publisert i papirutgaven av magasinet Tørst, høsten 2010. Her kan du lese hele utgaven på nett.)

Søster Anne-Lise sitter ved skrivebordet i klostercellen sin og smiler, mens hun ser på en bok.

I KLOSTERCELLEN: Søster Anne-Lise har vært president for den franske federasjonen for Domikanerinnenes kloster. Her gleder hun seg over en fransk bok om pave Frans. (Bildet er fra 2014, mens dette intervjuet ble gjort i 2010. Foto: Erlend Berge)

SØSTER ANNE-LISE STRØM

  • født i 1940
  • nonne i den kontemplative delen av dominikanerordenen i Maria Bebudelseskloster på Lunden siden 1968
  • gikk på katolsk barneskole og konverterte som 17-åring
  • fikk sin klosterutdannelse i Frankrike og navnet søster Anne-Lise av Bebudelsen
  • har vært priorinne i flere treårsperioder, novisemester i mange år og president i seks år for den franske federasjonen for Dominikanerinnenes klostre som Lunden kloster tilhører
  • ble tildelt Brobryggerprisen 2008 av Norske kirkeakademier.

Bottom